Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

smART-KIDs BW

smART-KIDs

“Creativity is as important as literacy”
- Ken Robinson

Visie

Creativiteit is de natuurlijke aandrang en de vaardigheid om nieuwe dingen tot stand te brengen, bovendien kan een kind er zijn of haar emoties in kwijt. Door kinderen de vrijheid te geven om te experimenteren komen ze tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze een bredere kijk op de wereld om hen heen. Het is belangrijk om kinderen zoveel mogelijk ruimte te geven om zelf te ontdekken en zelf te creëren.

In alle facetten van het leven kun je terugvallen op je creatief denkvermogen. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat beoefening van creativiteit ook het logisch denken bevorderd. Daarnaast zorgt het creatieve brein voor het oplossingsgericht handelen in nieuwe situaties. Reden genoeg om een kind zo vroeg en zo veel mogelijk te laten kennismaken met een creatieve en onderzoekende omgeving.

Missie

smART-KIDs® biedt de kinderen een les- en ontwikkelingsprogramma aan, waarin zij naar hartenlust kunnen tekenen, schilderen, kleien en knutselen. Behalve het aanleren van de basistechnieken en de kennismaking met diverse kunststromingen en kunstenaars is er natuurlijk de mogelijkheid om juist vrij te experimenteren. smART-KIDs® stimuleert het buiten de box denken waardoor de kinderen niet alleen opgroeien tot stabiele volwassenen, maar ook tot volwassen mensen die in kunnen spelen op de nieuwe situaties binnen de maatschappij

Inspiratie

Daarnaast komt mijn voornaamste inspiratie in de kunst voort uit de volgende kunstenaars: Salvador Dali, M.C. Escher, Piet Mondriaan en Andy Warhol. Maar ook vele tattoo-artist en de straatkunst hebben mij beïnvloed in de ontwikkeling van mijn eigen stijl.

Persoons Gebonden Budget

Naast de reguliere lesprogramma ’s en workshops bied smART-KIDs individuele begeleiding aan vanuit het PGB. De begeleiding betreft behalve de insteek op creatieve ontwikkeling ook een pedagogische begeleiding. Afstemming op het kind als individu en benaderingswijze gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever (ouder) en de cliënt.